Conti summer19 vykon sk 1140x86
Thumb hyundai kona elektro feb18 exterieur 2 1610 Thumb 2017 seat emii electric prototype 0 Thumb 15005 imagine by kia Thumb 15006 imagine by kia Thumb bmw i3 a Thumb bmw i3 dob janie Thumb audi e tron ba 010 Thumb audi e tron ba 015 Thumb bmw i3 charging on autolib  station in paris trimmed Thumb care presse 2 Thumb daimler denza 500 Thumb ecascadia Thumb bmw leipzig i3 battery storage Thumb heidelberg5 Thumb hyundai kona electric Thumb hyundai nexo best in class euroncap Thumb bmw i3 2 Thumb hyundai kona ev Thumb kia niro hybrid Thumb lasvegas bus a Thumb mb ecitaro 2018 86 Thumb mb esprinter Thumb mb vans urbanetic2 Thumb mb vision eq volant Thumb nissan leaf c Thumb nissan leaf i Thumb sprinterf cell4 Thumb small 12299 soulevatgenevamotorshow2019 Thumb vw neo spredu

Ako sme pripravení na globálne trendy?

Automobilový priemysel zasiahnu  v blízkej budúcnosti výrazné zmeny, ktoré výrazne ovplyvnia celú našu spoločnosť. Hovorilo sa o nich na medzinárodnej konferencii Newmatec v Šamoríne.

V najbližších rokoch prudko vzrastie produkcia áut na alternatívne pohony a do popredia sa dostanú elektromobily na batérie a vodík. Potreba znižovať emisie, s tým súvisiaci prechod na iné formy mobility, autonómne vozidlá a ďalšie trendy budúcnosti nútia odborníkov diskutovať aj o spolupráci v rámci krajín V4. Zväz automobilového priemyslu SR (ZAP SR) už dlhodobo zdôrazňuje, že keď má automobilový priemysel zostať konkurencieschopný, musí sa na tieto zmeny pripraviť už teraz.

O globálnych trendoch v automobilovom priemysle, pripravenosti vlád krajín V4 aj pozícii Slovenska diskutovali špičkoví odborníci na 5. ročníku prestížnej automotive konferencie Newmatec 2019 v Šamoríne. Záštitu nad ňou prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR a otvoril ju šéf rezortu Peter Žiga. Do diskusie sa zapojili aj štátni tajomníci ministerstiev krajín V4, pod ktoré problematika automobilového priemyslu a inovácií patrí.

Minister Peter Žiga zdôrazňuje, že keď chce Slovensko zostať medzi lídrami automobilového priemyslu, musí reflektovať súčasné trendy elektrifikácie vozidiel a prechod k čistejšej doprave.“Rastúci záujem o nové druhy mobility cítiť aj medzi spotrebiteľmi, ktorí inklinujú k postupnému presunu od využívania a spotreby tradičných fosílnych palív k alternatívnym a udržateľným zdrojom energie. Záujmom rezortu hospodárstva v tejto súvislosti nie je iba podporovať kúpu elektromobilov či budovať potrebnú infraštruktúru ale za dôležité považujeme aj investície do výskumu a vývoja komponentov elektromobilov,“ podčiarkol minister.

„Tento ročník konferencie Newmatec bol orientovaný nielen na globálne technologické trendy ale aj na geopolitické a ekonomické faktory a vplyvy, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám vo svete a tým ovplyvniť ekonomiku krajín a chod automobilového odvetvia. Tieto procesy potrebujeme definovať v plnej komplexnosti,“ povedal Alexander Matušek, prezident ZAP SR.

Slovensko je automobilovou veľmocou, o čom svedčí aj skvelá bilancia lanského roka. Automobilový priemysel sa na HDP SR podieľal 13% a na priemyselnom exporte krajiny až 35%, vyrobili sme 198 áut na 1.000 obyvateľov a vyše 154.000 ľudí našlo v tomto odvetví prácu. Ani to nám však nemusí zaručiť úspešné napredovanie.

„Celý náš priemysel súťažiaci v globálnom svete je zasadený do lokálnych podmienok, ktoré definuje a vytvára vláda. Ide o kvalitu absolventov stredných aj vysokých škôl, o nestabilitu a slabú predvídateľnosť podnikateľského prostredia, nízku úroveň výskumno-vývojových aktivít a pod. Je najvyšší čas prijať rozhodnutia, ktoré nás posunú dopredu,“ dodal Alexander Matušek.

Vozidlá na alternatívne pohony predstavujú najväčšiu výzvu v celej histórii automobilového priemyslu. Dochádza k reforme celého systému a automobilky sa musia prispôsobiť novým trendom. S rozmachom alternatívnych pohonov úzko súvisia aj ďalšie témy. Dostupnosť infraštruktúry, podpora trhu, záujem a motivácia zákazníkov, prechod na autonómne riadenie, zmeny v pohľade na otázky bezpečnosti a úplne iné chápanie mobility. Okrem toho treba reagovať  aj na nové trendy vo výrobných procesoch, v ich digitalizácii a automatizácii.