Peugeot 06 2019 promo 1140x190

Bratislava zakáže vjazd starších áut, zriadi nízkoemisné zóny

Aj naše hlavné mesto ide v šlapajách moderných západných miest. Od budúceho roka plánuje zriadiť v určitých lokalitách nízkoemisné zóny, ktoré zakážu vjazd starším autám. Výnimku budú mať rezidenti. Od nového obmedzenia si mesto sľubuje zníženie emisií v exponovaných zónach a zlepšenie ovzdušia a životného štandardu.

Nízkoemisné zóny zriadia v niektorých mestských častiach. Ako prvé má prísť na rad centrum Bratislavy. Zákaz sa má týkať všetkých áut (benzínových aj dieselových), ktoré spĺňajú emisné normy EURO 3 a menej, poprípade EURO 4 a menej. Jednotlivé mestské časti budú mať voľné ruky pri stanovení nízkoemisných lokalít. Výnimku budú mať ľudia, ktorí majú v lokalite trvalý pobyt. Tí budú mať povolený vjazd a prejazd aj pre autá, ktoré nesplnia emisné štandardy.

Prečítajte si tiež: 
Výletné lode znečisťujú niektoré mestá väčšmi než autá!

Nový dodatok k Štatútu hlavného mesta o nízkoemisných zónach skomplikuje život malým remeselníkom, kuriérom a ľuďom, ktorí majú "pracovné" auto často staršieho dátumu výroby a tým aj s nižšou emisnou normou. Pre výkon svojej práce auto jednoducho potrebujú, ale nemôžu si dovoliť nové, prípadne novšie, spĺňajúce dané limity. 

Kontrola a sledovanie áut v nízkoemisných zónach bude prebiehať prostredníctvom nálepiek na čelnom skle, ktoré vydá techická služba mesta. Do praxe vstúpia už budúci rok, spolu s novou parkovacou politikou mesta Bratislava.

Tabuľky emisných noriem EURO

Benzínové motory - limity škodlivín

Rok Norma CO (g / km) NOx (g / km) HC (g / km) HC + NOx (g / km)
1993 EURO 1 3,16 - - 1,13
1996 EURO 2 2,20 - - 0,5
2000 EURO 3 2,30 0,15 0,20 -
2005 EURO 4 1,00 0,08 0,10 -
2009 EURO 5 1,00 0,06 0,10 -
2014 EURO 6 1,00 0,06 0,10 -

Dieselové motory - limity škodlivín

Rok Norma CO (g / km) NOx (g / km) HC + NOx (g / km) PČ (g / km)
1992 EURO 1 3,16 - 1,13 0,18
1996 EURO 2 1,00 - 0,70 0,08
2000 EURO 3 0,64 0,50 0,56 0,05
2005 EURO 4 0,50 0,25 0,30 0,025
2009 EURO 5 0,50 0,18 0,23 0,005
2014 EURO 6 0,50 0,08 0,17 0,005