Hyundai 06 2019 leaderboard

Celosvetový predaj áut môže rapídne klesnúť. Čo je za tým?

So zaujímavou víziou prišlo centrum pre automobilový výzkum univerzity Duisburg-Essen. Z hľadiska automobilového priemyslu však nejde o dobrú správu. Celosvetový predaj áut by mohol poklesnúť, a to o najvyššie číslo od veľkej krízy v roku 2008. Vraj za tým nie sú emisie a drahšie technológie..

Aj keď logika napovedá, že kvôli honbe za čo najnižšími emisiami musia výrobcovia áut vyvíjať a montovať drahé technológie, ktoré sa premietnú do cien áut a zároveň do nižšieho dopytu, je situácia iná. Podľa šéfa centra pre automobilový výzkum Ferdinanda Dudenhöffera stojí automobilový priemysel pred veľkou krízou. Príčinou má byť obchodná a colná politika USA na čele s Donaldom Trumpom, čo súvisí s Čínou ako najväčším automobilovým trhom. Kvôli krokom USA by sa mal tohto roku automobilový trh v Číne prepadnúť o silných 10 %. V západnej Európe predpovedajú 3 % pokles. Celosvetový predaj áut tak môže utrpieť najmä kvôli obrovskému čínskemu trhu celkovo o viac ako 5% na 79,5 milióna kusov.

Čína je od roku 2009 jednotkou v predaji áut, predtým to bolo USA. Minulého roku však čínsky trh zaznamenal prvý pokles od 90. rokov, a to kvôli spomaleniu hospodárskeho rastu.  

Zdroj foto: Libreshot