Mercedes 3 2020 1140x190 autozurnal
Thumb hyundai kia prediktivne automaticke radenie ict autozurnal.com 1 Thumb hyundai kia prediktivne automaticke radenie ict autozurnal.com 2

Hyundai a KIA vyvinuli jedinečné prediktívne radenie

Hyundai a Kia spoločne oznámili, že vyvinuli prvý prediktívny systém radenia s podporou informačných a komunikačných technológií (ICT Connected Shift System). Nové radenie je na svete jedinečné a umozňuje vozidlu automaticky preradiť na optimálny prevodový stupeň podľa stavu vozovky a podľa dopravnej situácie na ceste.

Hyundai a Kia plánujú aplikovať túto technológiu vo svojich budúcich modeloch. Vývoj systému prediktívneho radenia si vyžiadal približne 40 významných patentov oboch značiek v Južnej Kórei aj v zahraničí.

Prediktívne radenie ICT Connected Shift System využíva softvér v jednotke riadenia prevodovky (TCU), ktorý v reálnom čase zhromažďuje a interpretuje vstupy od ostatných technológii auta. Patrí k nim navigácia s 3D zobrazením, ktorá je vybavená presnou mapou cesty, ako aj kamery a radar inteligentného tempomatu. Vstup z 3D navigačného systému obsahuje údaje o nadmorskej výške, sklone vozovky, zakrivení a rôznych udalostiach na ceste, ako aj aktuálnu dopravnú situáciu. Radar sníma rýchlosť a vzdialenosť medzi vozidlom a ostatnými vozidlami a kamera snímajúca priestor pred vozidlom poskytuje informácie o jazdnom pruhu.

Prediktívne radenie prináša výhody na viacerých frontoch

Jednotka TCU pomocou všetkých týchto vstupov predpovie optimálny scenár radenia prevodových stupňov pre danú jazdnú situáciu v reálnom čase pomocou algoritmu umelej inteligencie a podľa toho zaradí príslušný prevodový stupeň. Napríklad keď sa očakáva pomerne dlhé spomaľovanie a radar nezaznamená žiadne nepravidelnosti v rýchlosti vozidla na ceste vpredu, spojka prevodovky dočasne prepne do neutrálneho režimu, aby sa znížila spotreba paliva.

Keď spoločnosti Hyundai a Kia testovali vozidlo so systémom „ICT Connected Shift System“ na výrazne zakrivenej ceste, frekvencia zmien prevodových stupňov pri prejazdoch zákrutami sa znížila približne o 43 percent v porovnaní s vozidlami bez tohto systému. Podobne systém znížil frekvenciu používania brzdy približne o 11 percent, v dôsledku čoho sa znížila aj únava vodiča a opotrebovanie bŕzd.

Keď si vjazd na diaľnicu vyžadoval prudké zrýchlenie, režim jazdy sa v mieste napojenia automaticky prepol do športového režimu, aby uľahčil vozidlu zaradenie do premávky. Keď sa vozidlo zaradilo, automaticky sa vrátilo do svojho predchádzajúceho jazdného režimu, a mohlo tak bezpečne a efektívne pokračovať v jazde.

Vývoj pokračuje ďalej

Okrem toho sa pri uvoľnení plynového pedála automaticky aplikovalo brzdenie motorom, a to vďaka detekcii spomaľovacích prahov, klesajúcich svahov a miest zmeny povolenej rýchlosti na ceste. Keď predný radar zaznamenal zmeny vo vzdialenosti od vozidla vpredu, systém automaticky upravil prevodový stupeň, v dôsledku čoho sa zlepšila kvalita jazdy. Systém je navyše kompatibilný s rozvíjajúcim sa autonómnym riadením.

Odporúčame:

Hyundai a KIA ohlásili nové šesťvalce a 8-stupňovú DCT prevodovku
 

Hyundai a Kia plánujú prediktívne automatické radenie naďalej zlepšovať a rozvinúť ho do ešte inteligentnejšej technológie prevodovky, ktorá bude vedieť komunikovať aj s dopravnou signalizáciou na základe komunikácie cez pripojenie LTE alebo 5G a identifikovať tendencie vodičov, čo povedie k ďalšiemu zdokonaleniu ovládania radenia prevodových stupňov.