Peugeot 09 2019 suv 1140x190px

Konečne! Za autolekárničku po exspirácii už pokutu nedostanete

Tomu, čo mnohí motoristi považovali za zbytočné plytvanie financiami a materiálom, konečne odzvoní. Polícia SR ani STK už nebudú kontrolovať dátum exspirácie autolekárničky. Za to už pokutu nedostaneme. No má to určité pravidlá.

Prečítajte si tiež: 
Pozor! Platnosť PZP budeme od októbra preukazovať iba zelenou kartou

Zbytočnému plytvaniu materiálom, ktorému v zásade "nič nie je"  a je plne použiteľný aj po exspirácií, bude koniec. Od 1. novembra 2019 pokutu za autolekárničku tak ľahko nedostanete. Musíte si však dávať pozor na určité pravidlá. Zdá sa, že namiesto buzerácie za "starú" lekárničku konečne nastúpil zdravý sedliacky rozum, čo je chvályhodné.

Pokuta za autolekárničku hrozí naďalej

Lekárnička však musí byť kompletná, to znamená že v nej musia byť všetky moduly v neporušenom, nepoužitom stave. Ak ste niečo z lekárničky použili, musíte to nahradiť resp. kúpiť novú. Obsah autolekárničky taktiež musí byť vizuálne v poriadku, nesmie byť znečistený alebo iným spôsobom znehodnotený. Ak teda máte v aute neporušenú autolekárničku, ktorú nikdy nikto nevyužil, nemusíte kupovať novú len preto, že je oficiálne po dobe exspirácie.

Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek podpísal novelu vyhlášky o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. „Touto zmenou sme chceli vyjsť v ústrety vodičom, ktorí boli nútení pravidelne obmieňať autolekárničky pre dobu trvania ich platnosti, hoci dnešné zloženie autolekárničky si takéto časté obmeny nevyžadovalo. Podľa nových pravidiel sa nebude prihliadať na samotnú dobu exspirácie, a to do momentu, pokiaľ z nej vodič niečo nepoužije,“ povedal Érsek. Doba platnosti na autolekárničkách sa nebude kontrolovať ani v rámci pravidelnej technickej kontroly vozidla. Palec hore.

Zdroj: TASR