Conti france sk 1140x86

Konvoje realitou do roku 2025?

Európski výrobcovia nákladných vozidiel predstavili podrobnú časovú os krokov, ktorépovedú k všeobecnému akceptovaniu koordinovanej jazdy nákladných vozidiel s minimálnymi rozstupmi. Na európskych diaľniciach by sa takéto konvoje mohli objaviť už pred rokom 2025. Tento smer vývoja cestnej nákladnej dopravy podporuje aj Európska únia. Jej cieľom je, aby koordinovaná jazda cez hranice členských krajín mala čo najmenej legislatívnych prekážok.

„Technológia pre jazdu v konvojoch s nákladnými vozidlami rovnakej značky je už dnes k dispozícií. Zákazníci sa však budú chcieť do nej zapojiť s vozidlami rôznych značiek. Takže toto bude naším ďalším cieľom,“ prehlásilvo svojej prezentácií na pôde Európskeho parlamentuErik Jonnaert, generálny tajomník Európskej asociácie výrobcov automobilov (ACEA).

Do roku 2023 by malo byť možné jazdiť na diaľniciach po celej Európe v konvojoch. Bez ohľadu na značku vozidla abez zvláštnych výnimiek na prekračovanie hraníc členských štátov EÚ – čo je predpoklad pre plynulú medzinárodnú dopravu. Vďaka tomu by sa vodičovi, ktorého vozidlo je „vlečené“ v konvoji, mohla napríklad započítavať povinná prestávka. Nebude sa totiž musieť venovať riadeniu. Plne autonómne vozidlá však podľa Erika Jonnaerta prídu na scénu až neskôr.

Zatiaľ čo výrobcovia sa už venujú týmto technickým riešeniam v nákladnej doprave, viaceré požiadavky, ktoré treba splniť pred rokom 2023, sú mimo kontroly automobilového priemyslu. Podľa ErikaJonnaert z ACEA „bude nutné posilniť spoluprácu medzi všetkými zúčastnenými aktérmi vrátane prevádzkovateľov cestnej infraštruktúry, dopravných spoločností, poisťovní, ale najmä politikov.“ V Európe treba vytvoriť podporný regulačný systém ešte predtým, než sa koordinovaná jazda nákladných vozidiel stane úplne bezpečnou. „Politici budú musieť vytvoriť nové pravidlá, uskutočniť zmeny súčasných právnych predpisov a zjednotiť medzinárodné a európske normy.“