Peugeot 06 2019 promo 1140x190
Thumb dieselove motory mercedes autozurnal.com 1 Thumb dieselove motory mercedes autozurnal.com 3 Thumb dieselove motory mercedes autozurnal.com 2 Thumb dieselove motory mercedes autozurnal.com 5 Thumb dieselove motory mercedes autozurnal.com 4 Thumb dieselove motory mercedes autozurnal.com 6 Thumb dieselove motory mercedes autozurnal.com 7 Thumb dieselove motory mercedes autozurnal.com 1

Nové dieselové motory sú emisne čisté aj v reálnej premávke

Dieselové motory to v Európe nemajú ľahké. Pre mnohých zákazníkov bývalá voľba číslo 1 postupne dostala trhliny a po afére Dieselgate mnohí na nafťáky pozerajú cez prsty. Pravdou však je, že súčasné dieselové motory s najnovšou emisnou normou sú veľmi čisté aj v reálnej premávke a zlú reputáciu si vonkoncom nezaslúžia. S výsledkami z praktických testov prichádza Mercedes-Benz v technickej tlačovej správe. Prečítajte si detaily.

Výrazne znížené emisie NOx sú poznávacím znakom vozidiel, ktoré sú certifikované podľa normy Euro 6d-TEMP. Tento predpis teraz spĺňajú všetky nové osobné autá Mercedes-Benz. Mercedes-Benz má okrem toho na trhu už dnes celý rad vozidiel, ktoré spĺňajú ešte náročnejšiu normu Euro 6d. Táto norma bude postupne záväzná od 1. 1. 2020. Prechodom na novú generáciu motorov spĺňajú všetky nové vozidlá v ponuke Mercedes-Benz normy Euro 6d-TEMP, prípadne Euro 6.

Nové dieselové motory s nízkymi emisiami NOx

Hraničné hodnoty NOx – pri norme Euro 6d sú stanovené aj pri jazdách RDE (RDE – emisie pri skutočnej jazde) na úrovni 80 miligramov na kilometer – pri meraní spalín sú takzvané „not to exceed“ hraničné hodnoty, ktoré sa musia dodržiavať pri každej jazde RDE. To znamená, že vozidlo nesmie prekročiť hodnotu ani pri najnevýhodnejších kombináciách podmienok RDE – napríklad pri veľkom zaťažení, v kopcovitom teréne a za neideálnych teplotných podmienok či dopravnej situácie. Táto hranica pritom platí ako pre nové vozidlo tak aj pre vozidlá s jazdným výkonom viac ako 100 000 kilometrov. V reálnych testoch na ceste sú výsledky často výrazne pod hraničnou hodnotou 80 miligramov na kilometer, čo potvrdzujú nezávislé merania.

Mercedes C 300 d na čelnej pozícii rebríčka Mr. Clean

Časopis Auto Motor und Sport informoval po meraniach spalín na dvanástich testovacích vozidlách rôznych značiek, že testovaný Mercedes-Benz C 300 d kombi bol „takmer bez emisií NOx“. V texte sú výsledky merania modelu Mercedes-Benz C 300 d kombi upresnené: „Mercedes-Benz C 300 d je s výsledkom iba 13 miligramov NOx na čelnej pozícii nášho eko rebríčka. Len pred nedávnom bolo nemysliteľné, aby akýkoľvek dieselový motor dosiahol takéto hodnoty." Nový dvojlitrový dieselový motor s označením OM 654 bol však dôsledne naladený na znížené emisie. Problém mnohých miest s emisiami NOx by sa preto mohol vyriešiť, akonáhle bude pre prevádzku schválených viac nových vozidiel.

Vo februári 2019 informoval autoklub ADAC o vlastných rozsiahlych meraniach : „Emisie NOx aktuálnych vozidiel sa v reálnej jazdnej prevádzke na ceste nachádzajú pod úrovňou hraničných hodnôt získaných na skúšobnej stolici.“ Mimoriadne pozitívny výsledok zaznamenal model Mercedes-Benz C 220 d „jeho hodnoty emisií NOx boli takmer nemerateľné a nachádzali sa medzi 0 a jedným mg/km“.

Takéto jednotlivé merania dokazujú, že výzvu novej generácie motorov v oblasti emisií NOx možno technicky vyriešiť aj pri dieselových vozidlách. Priemerné emisie vozidla počas jazdného výkonu niekoľko tisíc kilometrov však majú v tomto ohľade ešte významnejšiu výpovednú hodnotu: tu dosahujú osobné Mercedesy s najnovšími dieselovými technológiami pri dodržaní podmienok RDE priemerné hodnoty 20 až 30 mg NOx na kilometer.

Autoklub ADAC o emisiách dusíka dieselových vozidiel rozličných výrobcov aktuálne konštatuje: „Dieselové vozidlá s normou Euro-6d-TEMP produkujú v priemere o 76 percent menej emisií NOx ako dieselové vozidlá s normou Euro-6b a o 85 percent menej než dieselové vozidlá spĺňajúce normu Euro-5. Náhodné skúšky pri meraniach na ceste ukázali, že redukovanie škodlivých látok pri dobrých dieselových vozidlách spĺňajúcich normu Euro-6d-TEMP je v porovnaní s priemernými dieselovými vozidlami s normou Euro-5 dokonca na úrovni 95 až 99 percent.“6

Ešte náročnejšia je norma Euro 6d, pretože pri meraní povoľuje len malé tolerancie. Tá je predpísaná pre nové vozidlá až od 1. 1. 2020 a pre ostatné vozidlá o rok neskôr. Mercedes-Benz spustil v roku 2016 motorovú ofenzívu, do ktorej patria úplne nanovo navrhnuté štvorvalcové dieselové motory (OM 654 a OM 654q) či šesťvalcový dieselový motor (OM 656). Na základe tejto skutočnosti, ktorá je spojená s investíciami vo výške približne troch miliárd eur, spĺňa normu Euro 6d celý rad dieselových modelov Mercedes-Benz už dnes – od Triedy A po model GLE (aktuálne zoznamy emisných noriem a informácie o ich pozadí sú na ďalšej strane).

Informácie o pozadí emisných noriem

1. Meranie spalín sa nekoná už len v laboratóriu, ale aj na ceste. 
Vo futbale sa hovorí, že „rozhodujúce sú výkony na ihrisku“. Pri meraní emisií symbolizuje ihrisko cesta. Preto sa podľa normy Euro 6d-TEMP, resp. podľa ešte prísnejšej normy Euro 6d, rozširuje laboratórne meranie podľa WLTP o takzvané testovanie RDE (emisie pri skutočnej jazde). Pri tomto spôsobe sa merajú emisie škodlivín (napr. oxidy dusíka a pevné častice) vozidiel priamo na ceste a preveruje sa dodržiavanie hraničných hodnôt s faktormi konformity. Nižšie uvedený obrázok ukazuje, nakoľko je toto meranie komplexné.

2. Mercedes-Benz nielenže zabraňuje vzniku emisií, ale stará sa aj o ich dôsledné čistenie.
Príklad OM 654q: vďaka dokonalejšej dodatočnej úprave spalín spĺňa dynamický štvorvalcový motor modernej rodiny motorov OM 654 už dnes normu RDE (emisie pri skutočnej jazde) stupňa 2, ktorá bude záväzná od roku 2020 a je certifikovaný podľa normy Euro 6d.

 • Vďaka izolovanému usporiadaniu v blízkosti motora má dodatočná úprava spalín nízke tepelné straty a vo veľkej väčšine prevádzkových situácií veľmi priaznivé pracovné podmienky. Medzi ďalšie opatrenia patria:
 • Vysokotlakové a nízkotlakové spätné vedenie spalín vrátane chladenia
 • Oxidačný katalyzátor spalín nafty (DOC) na znižovanie emisií oxidu uhoľnatého (CO) a nespálených uhľovodíkov (HC)
 • Filter pevných častíc určený na odlučovanie sadzí s kombinovanou funkciou katalyzátora SCR (sDPF),
 • Katalyzátor SCR (selektívna katalytická redukcia) na zníženie emisií oxidov dusíka. Na tento účel sa pred sDPF do spalín primieša a upravuje amoniak v podobe média AdBlue®,
 • Prídavný katalyzátor v spodnej časti vozidla (SCR) s povrchom katalyzátora na redukciu amoniaku (ASC).

Dodatočná úprava spalín na príklade dieselového motora OM 654q
Takzvaný ukazovateľ emisií NOx z oblasti vývoja dieselových osobných motorových vozidiel Mercedes-Benz by mal ukazovať, ako efektívne pracuje čistenie spalín. Čo sa týka motorového systému, systému na dodatočnú úpravu spalín či softvéru riadiacej jednotky, zodpovedá vozidlo na 100 percent sériovému stavu. Prostredníctvom ďalšej senzoriky a možností vizualizácie by v mnohých jazdných situáciách mala byť produkcia emisií na ceste „lepšie predstaviteľná“.

3. Keďže hraničné hodnoty musia byť splnené za všetkých kombinácií rámcových podmienok, emisie pri reálnej prevádzke zákazníka sú spravidla nižšie než predpísané hraničné hodnoty.
Spĺňanie hraničných hodnôt musí byť preukázané pre každý typ vozidla prostredníctvom náročných certifikačných meraní v laboratóriu, ako aj na ceste. Z tohto dôvodu sú vozidlá vybavené prenosným systémom na meranie emisií (PEMS, angl.: Portable Emission Measurement System). 

4. Mnohé vozidlá Mercedes-Benz spĺňajú normu Euro 6d už teraz:

Model Spotreba paliva kombinovaná (l/100 km)² Kombinované emisie CO₂ (g/km)²
A 200 d 4.3-4.0 113-107
A 220 d 4.5-4.3 118-114
B 200 d 4.5-4.2 119-112
B 220 d 4.5-4.4 119-116
CLA 200 d Coupé 4.4-4.1 115-109
CLA 220 d Coupé 4.4-4.2 117-110
CLA 200 d Shooting Brake 4.5-4.2 118-111
CLA 220 d Shooting Brake 4.5-4.4 119-115
GLC 200 d 4MATIC 5.4-5.2 144-137
GLC 220 d 4MATIC 5.4-5.2 144-137
GLC 300 d 4MATIC 5.9-5.7 157-151
GLC 200 d 4MATIC Coupé 5.5-5.2 145-137
GLC 220 d 4MATIC Coupé 5.5-5.2 145-137
GLC 300 d 4MATIC Coupé 6.0-5.8 159-152
GLE 350 d 4MATIC 7.5-7.0 198-184
GLE 400 d 4MATIC 7.5-6.9 199-184
GLS 350 d 4MATIC 7.9-7.6 208-200
GLS 400 d 4MATIC 7.9-7.6 208-201