Thumb 18c0115 22 Thumb 3 Thumb 2 Thumb 4 Thumb 5 Thumb 18c0115 01 Thumb 18c0115 02 Thumb 18c0115 03 Thumb 18c0115 04 Thumb 18c0115 10 Thumb 18c0115 08 Thumb 18c0115 09 Thumb 18c0115 11 Thumb 18c0115 12 Thumb 18c0115 13 Thumb 18c0115 14 Thumb 18c0115 15 Thumb 18c0115 16 Thumb 18c0115 25 Thumb 18c0115 27 Thumb 18c0115 31 Thumb 18c0115 17 Thumb 18c0115 33 Thumb 18c0115 29 Thumb 18c0115 37 Thumb 18c0115 35 Thumb 18c0115 41 Thumb 18c0115 39

Nové svetlá od Mercedesu vás graficky upozornia na nebezpečenstvo

Funkcia Digital Light zvýrazní chodcov v blízkosti cesty, prípadne pomôže s odhadom šírky auta v stiesnených priestoroch.

Majitelia luxusnej limuzíny Mercedes-Maybach triedy S si ako prví budú môcť vyskúšať novú funkciu adaptívnych predných svetlometov.

Už vieme, že kombinácia kamier a snímačov vo vozidle rozpoznáva ostatných účastníkov cestnej premávky. Výkonný počítač v priebehu niekoľkých milisekúnd vyhodnotí údaje z kamier a zároveň využije informácie z digitálnych navigačných máp. Svetlometom následne vyšle príkaz, aby prispôsobili tvar svetelného kužeľa a odtienili ostatné autá.

Pre zaujímavosť: v najnovšom svetlomete, určenom pre vrcholnú triedu S, pracujú čipy s viac ako miliónom mikrozrkadiel. 

Absolútnou novinkou je technológia Digital Light, ktorá premieta na vozovku rôzne symboly, a to vo vysokom rozlíšení. 

Digital Light obsahuje nasledujúce funkcie:

Vodiace čiary
Pri prejazde staveniskom sa na samotnú vozovku premietajú dve svetelné stopy, ktoré zodpovedajú celkovej šírke vozidla. Tieto vodiace čiary pomáhajú šoférovi pri orientácii.

Rozšírené vyznačenie chodcov
Ak systém v blízkosti vozovky v nebezpečnej oblasti rozpozná chodca, zobrazí sa na vozovke šípka, ktorá ukazuje jeho smerom. Na vozovke sa šípka zobrazí aj dodatočne k značeniu, ktoré iniciuje adaptívny asistent diaľkového svetla.

Značenie odstupu
Táto funkcia pomáha pri nastavovaní odstupu v závislosti od situácie. Ak šofér aktivuje tempomat s reguláciou odstupu, alebo zmení regulovaný odstup, ako podpora sa na vozovke zobrazí príslušné značenie odstupu.

Okrem toho Mercedes-Maybach pomocou technológie Digital Light dokáže šoféra varovať pred určitými druhmi nebezpečenstva a poskytnúť mu na vozovke upozornenia. Napríklad ak auto opustí svoj jazdný pruh a hrozí, že prejde do protismeru, na vozovku sa premietne symbol pre udržiavanie sa v jazdnom pruhu.

Dostupné výstražné symboly:
• výstražný symbol pre klzkú vozovku,
• výstražný symbol pre staveniská,
• výstražný symbol pre riziko nabehnutia,
• výstražný symbol pre udržiavanie sa v jazdnom pruhu,
• výstražný symbol pre mŕtvy uhol,
• výstražný symbol pre rýchlosť.