Hyundai 06 1 2019 1140x190
Thumb 24d Thumb 23d Thumb 22d Thumb 25d Thumb 27d Thumb 26d Thumb 28d Thumb 21d Thumb 29d

Pri Košiciach do konca roka pribudnú nové diaľničné kilometre

Vyše štrnásť nových kilometrov na diaľnici D1 mestu od tranzitnej dopravy neuľaví. Rozhodujúca bude dostavba juhovýchodného obchvatu, ktorý má byť hotový v roku 2022.

Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek počas kontrolného dňa uviedol, že nový úsek východnej diaľnice D1 medzi Budimírom a Bidovcami stihnú dokončiť v plánovanom termíne. Prvé autá po ňom prejdú v decembri tohto roku, a to napriek miernym obmedzeniam pri výstavbe, z dôvodu vyliahnutia orla kráľovského v tejto oblasti.

Stavbári aktuálne realizujú pokládku izolácií a montáž príslušenstva na mostoch. Zároveň pracujú na konštrukčných vrstvách vozovky a výstavbe kanalizácie.

Nový úsek predĺži existujúcu diaľnicu D1 medzi Prešovom a Košicami o 14,4 kilometra. Súčasťou stavby je 23 mostných objektov a tri mimoúrovňové križovatky v Budimíre, Košických Oľšanoch a Bidovciach.

mapa

Košice sa tranzitnej dopravy, smerujúcej do Rožňavy alebo do Maďarska, zatiaľ nezbavia. Rozhodujúce pre obyvateľov mesta bude až vybudovanie juhovýchodného obchvatu. Projektová dokumentácia je podľa ministra Arpáda Éseka hotová a obsahuje dve časti.

Prvá časť zahŕňa úseky R2 Šaca - Haniska a R2/R4 Haniska - Košice. Hotová má byť v prvom polroku 2023.

Druhý úsek je dôležitejší. Ide o juhovýchodný obchvat Košíc, ktorý spojí križovatku Košické Oľšany s rýchlostnou cestou R4 pri obci Šebastovce. Šoféri podľa Arpáda Érseka koncom roka 2022 plynulo obídu Košice po juhovýchodnom obchvate.

"Viem, že kvôli zlepšeniu plynulosti dopravy, ľudí v tomto regióne zaujíma, kedy sa začne stavať na úseku rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Oľšany, ktorá bude prepájať diaľnicu D1 s úsekom R4 Košice – Milhošť, čím sa zavŕši juhovýchodný obchvat Košíc. Intenzívne pracujeme aj na tomto cestnom úseku. Vyhlásili sme súťaž na zhotoviteľa stavby na druhý úsek Šaca – Košické Oľšany a pre veľký záujem uchádzačov sme predĺžili lehotu na predkladanie ponúk. Uchádzači tak majú čas na prípravu kvalitnej ponuky, pretože je to našou povinnosťou robiť všetko preto, aby diaľničné stavby boli kvalitné a slúžili maximálne verejnému záujmu,“ povedal minister Arpád Érsek.