Jeep compass 1200x200

Rýchlostná cesta R2 je opäť dlhšia, otvorili nový úsek za Zvolenom

Národná diaľničná spoločnosť v utorok 16. mája za účasti ministra dopravy a výstavby SR Árpáda Érseka, vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušana Chreneka, generálneho riaditeľa NDS Jána Ďurišina, otvorila pre motoristov úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ - Pstruša.

Sprevádzkovanie úseku rýchlostnej cesty R2 medzi Zvolenom a Pstrušou (7,85 km) prinesie benefity nielen pre motoristickú verejnosť v podobe zvýšenia cestovnej rýchlosti a bezpečnosti, ale tiež pre obyvateľov Zvolenskej Slatiny, Vígľaša či Pstruše vďaka vylúčeniu tranzitnej dopravy z týchto obcí. Výrazne sa tým zníži environmentálne zaťaženie, prašnosť a hlukové zaťaženie v týchto obciach.

Novobudovaný úsek rýchlostnej cesty sa na východnom konci plynulo pripája k úseku rýchlostnej cesty R2 Pstruša – Kriváň, ktorý je v prevádzke od roku 2015. Obyvatelia južnej časti stredného Slovenska tak majú k dispozícii plnohodnotnú štvorpruhovú rýchlostnú komunikáciu od Zvolena až po Kriváň v dĺžke takmer 20 km.

V porovnaní s jazdou po starej ceste je jazda po novovybudovanom úseku o tri minúty kratšia.

Okrem vyššie spomenutých pozitívnych dopadov netreba zabúdať ani na ekonomicko-hospodársky aspekt, kde sa juh stredného Slovenska stane vďaka vybudovanej rýchlostnej ceste dostupnejší pre potenciálnych investorov, čím sa reálne naplní cieľ znižovania regionálnych rozdielov.

Počas výstavby sme sa stretli aj s jednou nezvyčajnou udalosťou. V rámci zemných prác bolo na mieste stavby objavené väčšie množstvo nevybuchnutej munície a ďalších kovových predmetov. V máji 2015 sa preto začal geologický prieskum zameraný na presnú lokalizáciu potenciálne nebezpečných predmetov. 

Medzi nájdenými predmetmi sa nachádzala nevybuchnutá munícia z obdobia 2. svetovej vojny v celistvom a funkčnom stave - delostrelecká munícia ruskej výroby (120 mm delostrelecký granát, 5 ks), mínometné granáty ruskej výroby (120 mm, 7 ks), mínometná munícia menších kalibrov (15 ks), projektily rýchlopalných kanónov (5 ks), niekoľko stoviek kusov pechotnej munície (do samopalov a pušiek), mínometné rozbušky (4 ks) či ručné pechotné granáty útočného a obranného typu (5 ks). V prípade detonácie 120 mm delostreleckého granátu je explózia schopná vytvoriť kráter o priemere niekoľko desiatok metrov.

Okrem funkčnej munície bolo lokalizované a odstránené aj množstvo nefunkčnej munície, črepín a iných súčastí munície a väčších kovových predmetov.