135 19 hyund kampan i range 1140x190px 2

Tatra do škôl

V septembri štartuje v Českej republike 2. ročník vzdelávacej akcie „Tatra do škôl“, v rámci ktorej stredoškoláci montujú nové vozidlo TATRA PHOENIX. O úspešný projekt prejavujú záujem aj ďalšie kraje i školy. 

Na projekte spolupracuje spoločnosť TATRA TRUCKS, Pardubický kraj, Správa a údržba ciest Pardubického kraja a Stredná škola automobilová v Ústí nad Orlicí. „Momentálne sú vo výrobe dielce nového vozidla TATRA PHOENIX 4x4, ktoré budú stavať študenti Strednej školy automobilovej v Ústí nad Orlicí. Stavebnicu by sme im mali odovzdať v priebehu septembra,“ hovorí Petr Neuman, manažér pre kľúčových zákazníkov TATRA TRUCKS. 

Stavba Tatry bude trvať zhruba tri mesiace, ale najprv študenti absolvujú odborné školenie priamo vo fabrike TATRA TRUCKS. Keď bude vozidlo postavené, prepravia ho do Kopřivnice, kde prejde diagnostickým procesom i skúšobnými jazdami na polygóne. Študenti, ktorí budú pracovať na stavbe vozidla pod vedením tatrováckych majstrov, sa zúčastnia aj tejto záverečnej fázy. Dokončená „študentská“ TATRA PHOENIX 4x4 potom poputuje do vozidlového parku Správy a údržby ciest Pardubického kraja.

Projekt svojím charakterom i rozsahom nemá v Českej republike obdobu a TATRA TRUCKS plánuje pokračovať v podobnej spolupráci s ďalšími krajmi a školami. Stavba tatrovky študentmi z Pardubického kraja je prvou reprízou projektu Tatra do škôl. Pilotný ročník sa uskutočnil vlani v Kraji Vysočina, keď v Strednej priemyselnej škole v Třebíči postavili Tatru pre Krajskú správu a údržbu ciest Vysočina. „V Kraji Vysočina mal projekt veľký úspech, preto už teraz riešime ďalšiu stavebnicu pre študentov strednej školy Česká poľnohospodárska akadémia v Humpolci,“ dodáva Petr Neuman.