Mercedes 3 2020 1140x190 autozurnal

Odborné testy automobilov. Žiadnej značke ani modelu nič neodpustíme.