Peugeot 06 2019 promo 1140x190

V júli začnú stavať nový úsek rýchlocesty R2, obíde Mýtnu a Lovinobaňu

Trinásť a pol kilometra dlhá rýchlostná cesta bude stáť takmer 128 miliónov eur bez dane.

V júli odštartuje výstavba očakávaného pokračovania rýchlostnej cesty R2, ktorá zrýchli cestovanie medzi západom a východom Slovenska južnou trasou a zároveň odkloní tranzitnú dopravu z cesty I/16.

Národná diaľničná spoločnosť uzavrela súťaž na zhotoviteľa úseku R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce. Víťazom verejného obstarávania sa stala skupina dodávateľov Metrostav - Hochtief s navrhovanou zmluvnou cenou takmer 128 miliónov eur bez DPH. Na prelome júna a júla dôjde k podpisu Zmluvy o dielo a následne odštartujú samotné stavebné práce. Cesta má byť hotová o dva roky.

Úsek rýchlostnej cesty R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce bude dlhý 13,5 kilometra. Začína sa dočasným napojením cesty I/16 na rýchlostnú cestu R2 v podobe stykovej mimoúrovňovej križovatky pred obcou Mýtna. Súčasťou úseku je jedenásť mostných objektov, šesť protihlukových stien, osem zárubných či oporných múrov. Koniec úseku je situovaný vo výhľadovej mimoúrovňovej križovatke Tomášovce. Na ňu v budúcnosti nadviaže ďalší úsek rýchlostnej cesty R2, Tomášovce - Ožďany.

Diaľničiari vyhodnotili súťaž aj na úsek R2 Kriváň - Mýtna (9,1 km). Lenže jeden z neúspešných uchádzačov vzniesol námietku k vyhodnocovaciemu procesu zákazky, preto NDS musí doručiť Úradu pre verejné obstarávanie kompletnú dokumentáciu potrebnú pre rozhodnutie o námietke. NDS potom bude postupovať v zmysle záverečného verdiktu z UVO. Ak sa opäť neodvolajú uchádzači, predpoklad podpisu Zmluvy o dielo a začiatku stavebných prác je v októbri, prípadne v novembri tohto roka. 

Úsek Kriváň - Mýtna je z pohľadu stavbárov náročnejší, keďže približne dve tretiny tvoria estakády. V ideálnom prípade by mohol byť hotový v roku 2023. Potom šoféri, smerujúci zo západu na východ, sa za Zvolenom napoja na rýchlostnú cestu R2 a plynulo po nej prejdú až za Lovinobaňu.