Hyundai 06 1 2019 1140x190
Thumb psa ska Thumb db2015fa00026 small Thumb db2015fa00025 small Thumb img 0135 Thumb kia ceed 3 Thumb psa ska Thumb psa skb Thumb vw sk jubiluje

Vlani sme vyrobili vyše 1 milión áut

Podľa Združenia automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) slovenský automobilový priemysel v roku 2016 počtom vyrobených vozidiel opäť prekročil miliónovú hranicu. 

Automobilky Kia Motors Slovakia, PSA Peugeot Citroën Slovakia a Volkswagen Slovakia vyrobili rekordných vyše 1,040.000 áut. Podiel výroby automobilov na celkovej priemyselnej výrobe dosiahol 44% a na priemyselnom exporte Slovenska sa automobilový priemysel podieľal 35%. Pritom Slovensko už niekoľko rokov vedie svetový rebríček v počte vyrobených áut na 1.000 obyvateľov. Vlani sme si prvenstvo udržali počtom 191 vozidiel. 
 
Výsledky automobilového priemyslu dlhodobo potvrdzujú kľúčovú pozíciu sektora v slovenskom hospodárstve. „Úspešný automobilový priemysel znamená konkurencieschopné a prosperujúce Slovensko,“ skonštatoval Juraj Sinay, prezident ZAP SR a dodáva: „Stojíme pred významnými výzvami svetových technologických trendov spojených s digitalizáciou podnikov a priemyslom 4.0, ale hlavne pred naliehavou potrebou čeliť týmto výzvam spolu s kvalifikovanými zamestnancami a kvalitnou vývojovou a výskumnou základňou. Len tak dokážeme dlhodobo udržať konkurencieschopnosť našich výrobných podnikov.“ 

Uplynulý rok bol podľa ZAP SR pre automobilový priemysel úspešný z pohľadu prípravy strategických dokumentov pre jeho rozvoj v nasledujúcom období, na ktorej sa ZAP SR aktívne spolupodieľal. „Súčasne sa nám podarilo zintenzívniť dialóg s partnermi v problematike reformy školského systému v oblasti duálneho vzdelávania a transformácii technického vysokého školstva. Tieto otázky komunikujeme a popularizujeme pred širokou verejnosťou aj projektmi SPICE a Automobilová junior akadémia. Významnú časť aktivít sme venovali aj subdodávateľským programom, či otázkam odpadovej a recyklačnej politiky,“ informuje Sinay. 

V roku 2017 bude ZAP SR o. i. iniciovať diskusie a podporovať otázky spracovania analýzy dopadov digitalizácie priemyslu na zamestnanosť, spracovania štúdie potrieb rozvoja aplikovaného výskumu a vývoja, budovania výskumno-vývojových pracovísk aj u dodávateľov pre finálnych výrobcov automobilov a rozvíjania spolupráce medzi rôznymi odvetviami ekonomiky. 

„Sme si vedomí sily a vplyvu automobilového priemyslu na slovenské hospodárstvo a ekonomiku. Preto sa zodpovedne staviame k otázkam jeho rozvoja a udržateľnosti. Zásadnou však ostáva otázka dostatočného počtu kvalifikovaných zamestnancov,“ hovorí Sinay. V roku 2015 bolo v automobilovom priemysle zamestnaných 129.000 ľudí, čo v medziročnom v porovnaní s rokom 2014 predstavuje nárast o 4,2%. Celkovo je na automobilový priemysel viazaných viac ako 250.000 pracovných miest. V priebehu roku 2015 pribudlo ďalších 300 nových zamestnancov vo výskumných a vývojových pozíciách u dodávateľov.  

Novinkou tohto roka bude dokončenie montážnej haly a karosárne na Porsche Cayenne v závode VW SK v Devínskej Novej Vsi. Koncom roka tam začnú vyrábať tretiu generáciu populárneho športovo-úžitkového vozidla, ktoré už bude kompletne vznikať v Bratislave. Doteraz sa tu montovali iba kompletne zariadené karosérie bez volantov, ktoré vlakmi prevážali do Lipska, kde ich kompletizovali montážou náprav a motorov.

Povráva sa aj o rozšírení produkcie PSA Groupe v Trnave, kde by mali koncom budúceho roka začať vyrábať aj motory.