Hyund kampan tucson 1140x190px
Thumb 1.12 zmeny na cestach Thumb content content pravidla cestnej premavky autozurnal.com  1

Vodiči, od 1.12 začali platiť zmeny na cestách. Na čo dať pozor?

Od 1.12.2019 platia schválené zmeny v zákone o cestnej premávke. Pozor si treba dať hlavne na vyššie pokuty pri používaní mobilov za volantom. Na pozore musia byť tiež mladí a neskúsení vodiči. Prinášame prehľad najdôležitejších zmien, s ktorými treba od nedele 1.12 počítať v praxi.

Telefón do rúk nepatrí

"Zákaz používať mobilný telefón okrem telefonovania so systémom hands free ("voľné ruky") sa upraví tak, aby bolo zakázané ho aj držať v ruke a aby sa toto pravidlo okrem telefónu vzťahovalo aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenia." Vodiči s výhovorkou, že netelefonovali, len mobil držali v ruke, už neuspejú. Zákaz držania a obsluhy zariadení sa vzťahuje aj na navigácie, kamery a iné audiovizuálne zariadenia. 

Vodiči si ešte väčšmi musia dávať pozor na telefonovanie a obsluhu prístrojov počas jazdy. Sankcie za používanie mobilu a podobných zariadení (napr. tablet) sa zvýšili na dvojnásobok (z 50 eur na 100 eur v blokovom konaní a zo 100 eur na 200 eur v riadnom konaní). Zákaz držania a obsluhy zariadení sa vzťahuje aj na navigácie, kamery a iné audiovizuálne zariadenia.

Na jednej strane ide štát intenzívnejšie pokutovať ľudí za obsluhu takýchto zariadení, na strane druhej nám výrobcovia áut čím ďalej tým viac ponúkajú infotainmenty s dotykovou obrazovkou namiesto klasických ovládačov (ktoré ste nahmatali aj poslepiačky) a ešte sa aj chvália, že sa ich ovládanie podobá smartfónu. Tak ako to je, bude štát v budúcnosti pokutovať aj za ovládanie integrovaných "tabletov" v aute? Ovládať "externé zariadenia" ako napr. kameru alebo externú navigáciu je priestupkom, no integrovaná navigácia alebo listovanie v menu cez dotykový displej auta je v poriadku? Obe riešenia odvádzajú pozornosť. Je to zaujímavý bod na diskusiu. 

Prečítajte si tiež: 

Konečne! Za autolekárničku po exspirácii už pokutu nedostanete

Nový typ diaľničnej známky a zipsovanie

Kvitujeme zavedenie 365-dňovej diaľničnej známky, ktorá bude platiť jeden rok od jej zakúpenia a nielen do konca kalendárneho roka. Je to vhodné pre vodičov, ktorí si kúpili auto v priebehu roka alebo ktorí sa rozhodnú uhradiť známku uprostred roka. Umožní im rovnako dlhú možnosť využívať diaľničnú sieť na Slovensku. Nová elektronická diaľničná známka na 365 dní začne platiť až od 1. februára. Právna úprava zavádza okrem iného tiež striedavé radenie, tzv. zipsovanie, aj pri zbiehaní jazdných pruhov.

Elektrické kolobežky a cyklisti

"Osoba na kolobežke s pomocným motorčekom sa výslovne zaradí medzi vodiča nemotorového vozidla, keďže sa v súčasnosti zaraďuje medzi chodcov, čo však nekorešponduje s povahou dopravného prostriedku a s pravidlami, ktoré sa na ňu vzťahujú". V súčasnosti pribúdajú prípady, kedy osoby jazdiace na e-kolobežke ohrozujú chodcov na chodníku. Aj preto dochádza k odlíšeniu medzi "bežnou" a elektrickou kolobežkou. Osoby jazdiace na kolobežke bez prídavného motora budú môcť aj ďalej jazdiť na chodníku. Cyklisti budú mať povolené jazdiť na bicykli s 0,5 promile alkoholu na cestičke pre cyklistov a v obci.

Záchranárska ulička, konečne!

Konečne aj u nás je povinnosť vytvoriť záchranársku uličku pri kolóne na diaľnici tak, ako to majú viaceré iné štáty. Autá jazdiace v ľavom pruhu sa uhnú k ľavej krajnici, autá jazdiace v pravom pruhu zasa k pravej krajnici. Ak bude jazdných pruhov viac, autá sa uhnú ako na obrázku pod textom. Povinnosť bude platí len na diaľniciach a smerovo rozdelených cestách mimo obce, ktoré majú najmenej dva jazdné pruhy v každom smere jazdy.

Zdroj: zzsuk.cz

Parkovanie na chodníku

"Parkovať na chodníku možno len na takom mieste, kde nebude dochádzať k jazde po chodníku, ale pôjde skutočne len o zaparkovanie na chodníku, ktorý je primknutý (susedí) s cestou. Je to z dôvodu posilnenia ochrany najzraniteľnejšieho účastníka cestnej premávky na chodníku, ktorý je budovaný a určený práve pre chodca." Státie a parkovanie na chodníku rezort obmedzí len pre vozidlá do 3,5 tony a zakáže jazdu po chodníku, ktorá bola častou praxou. Zákon aj naďalej umožní parkovanie na chodníku, ak na ňom zostane minimálne 1,5 metra voľnej šírky.

Jednoduchšia evidencia vozidiel

"Pri evidencii vozidiel MV SR navrhlo aj ďalšie čiastkové opatrenia, ktorým cieľom je zefektívniť a zlepšiť poskytovanie služieb evidencie vozidiel, napríklad vypustenie fyzického porovnávania údajov z dokladov s údajmi na vozidle, umožnenie vykonávania niektorých ďalších evidenčných úkonov na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte či  predĺženie platnosti zvláštnych evidenčných čísel." 

Vypúšťa sa povinnosť vlastníka vozidla prekladať dopravnému inšpektorátu tie rozhodnutia okresného úradu, ktoré inšpektorátu už okresný úrad zaslal v elektronickej podobe. Majiteľ auta si bude môcť auto prihlásiť sám cez elektronickú službu. Doklady a tabuľky TEČ poštou na adresu a pôvodné doklady (ak ide o vozidlo, ktoré už malo vydané doklady a tabuľky) majiteľ odovzdá doručovacej službe alebo kuriérovi. Ak tak nespraví, výmenu musí dokončiť na dopravnom inšpektoráte, doklady a tabuľky mu dovtedy nebudú vydané.

Mladí a neskúsení vodiči si musia dávať pozor

Jednou z vecí, ktoré chce rezort riešiť, sú dopravné nehody spôsobené neskúsenými vodičmi. Pre túto rizikovú skupinu sa zavádza obdoba skúšobnej doby (dva roky od udelenia vodičského oprávnenia skupiny B), v rámci ktorej sa po dvoch závažných priestupkoch alebo prekročeniach rýchlosti budú musieť podrobiť doškoľovaciemu kurzu v autoškole, rehabilitačnému programu u dopravného psychológa a preskúšaniu pravidiel na polícii. Nebude to platiť len pre mladých vodičov do určitej vekovej hranice. Ak si človek spraví vodičák v 35-ke, aj pre neho bude platiť dvojročná "skúšobná doba".

Okrem toho sa pre kategóriu vodičských preukazov C a CE zároveň znižuje veková hranica z 21 na 18 a pre D a DE z 24 na 21 rokov, a to pre príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Hasičského a záchranného zboru, colníka alebo profesionálneho vojaka.

Inteligentné parkovacie preukazy pre ŤZP

Schválili aj pozmeňujúci návrh poslancov Petra Pamulu a Tibora Bernaťáka (obaja SNS). Pre kategóriu C a CE sa zníži veková hranica z 21 na 18 a pre D a DE z 24 na 21 rokov, a to pre príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Hasičského a záchranného zboru, colníka alebo profesionálneho vojaka.

Poslanci podporili aj pozmeňujúci návrh Ľubomíra Petráka (Smer-SD), ktorým sa upravuje centrálny informačný systém parkovania. Jeho správcom bude DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska a Združením miest a obcí Slovenska. Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím získajú inteligentné parkovacie preukazy, ktoré im vďaka senzorom osadeným vo vyhradených parkovacích miestach na Slovensku uľahčia parkovanie. V kombinácii s ďalšími opatreniami sa zabezpečí účinná kontrola a vymožiteľnosť práva pri parkovaní na vyhradených miestach.