Hyundai 06 1 2019 1140x190
Thumb vyletne lode emisie autozurnal.com 5 Thumb vyletne lode emisie autozurnal.com 1 Thumb vyletne lode emisie autozurnal.com 2 Thumb vyletne lode emisie autozurnal.com 3 Thumb vyletne lode emisie autozurnal.com 4

Výletné lode znečisťujú niektoré mestá väčšmi než autá!

Podľa štúdie Európskej federácie pre dopravu a životné prostredie (T&E), ktorá je založená na satelitných údajoch o pohybe lodí, dokážu výletné lode v Barcelone každý rok emitovať päťkrát viac oxidov síry SOx ako 560 000 automobilov v meste! 

Okrem Barcelony sú najviac zasiahnutými mestami Palma Mallorca (Španielsko), Benátky a Civitavecchia v Taliansku. "Špinavú päťku" emisií SOx uzatvára Southampton v Anglicku. Tieto emisie tvoria sulfátové aerosóly a jemné častice, ktoré poškodzujú ľudské zdravie a spôsobujú kyslé dažde a okyslenie morí. T&E uvádza, že tieto prístavy a ich krajiny sú vystavené vysokým koncetráciám SOx, pretože sú hlavnými turistickými destináciami, kde výletné lode uskutočňujú dlhšie prístavné zastávky.

Prečítajte si tiež:
 Brusel obmedzí autá, rýchlosť na 30 km/h a mnoho ďalšieho

Výletné lode patriace firme Carnival emitujú 10x viac oxidov síry ako autá v Európe!

Pre lepšiu predstavu, Royal Caribbean Cruises, druhý najväčší prevádzkovateľ výletných lodí na svete, emituje štvornásobok emisií SOx európskeho automobilového parku. Spoločnosť Carnival Corporation emituje ročne 10-krát viac oxidov síry (SOx) ako všetkých 260 miliónov automobilov v Európe.

Manažér prepravnej politiky spoločnosti T&E, Faig Abbasov, uviedol: „Luxusné výletné lode sú plávajúce mestá poháňané niektorými z najšpinavejších možných palív. Mestá zakazujú dieselové automobily, ale poskytujú voľný priechod výletným spoločnostiam, šíriacim toxické výpary, ktoré poškodzujú zdravie osôb na palube aj na pobreží. To je neprijateľné. “

Emisie výletných lodí obsahujú tiež oxidy dusíka

A aby sme nezabudli na strašiaka dnešnej doby NOx, výletné lode každoročne emitujú jedovaté oxidy dusíka (NOx), zodpovedajúcich 15% európskej automobilovej flotily. V Marseille v roku 2017  57 výletných lodí emitovalo takmer toľko NOx ako štvrtina z 340 000 osobných automobilov v meste. SOx, ultrajemné častice (PM2,5) a NOx spôsobujú predčasnú smrť vrátane rakoviny pľúc a kardiovaskulárnych ochorení a vedú k detskej astme.

emisie oxidov dusíka NOx v Európe

Mapa pobrežných oblastí, kde emisie NOx, pochádzajúce z výletných lodí, znečisťujú životné prostredie najviac

Dieselové autá boli v európskych mestách ťažiskom krízy znečistenia ovzdušia, ale pozdĺž pobrežia krajín, ako sú Nórsko, Dánsko, Grécko, Chorvátsko a Malta, je niekoľko výletných lodí zodpovedných za viac NOx ako väčšina ich domácich automobilových flotíl! Áno, výletné lode znečisťujú mestá pri pobreží viac, ako autá.

Európska komisia bude čeliť výzvam na čo najskoršie zavedenie normy pre prístavy s nulovými emisiami pre výletné lode a neskôr pre ďalšie typy lodí. T&E tiež odporúča rozšíriť kontrolné oblasti s nízkymi emisiami (ECA), ktoré sú v súčasnosti k dispozícii iba v Severnom a Baltskom mori a Lamanšskom prielive, aj na zvyšok európskych morí. Správa ďalej odporúča zmeniť oblasti s nízkymi emisiami na oblasti s nulovými emisiami, aby sa rovnako riešilo znečistenie ovzdušia a emisie skleníkových plynov.

Faig Abbasov dospel k záveru, že "existuje dostatok vyspelých technológií pre čistejšie výletné lode. Elektrická energia z pobrežia môže pomôcť znížiť emisie v prístave, batérie sú riešením na kratšie vzdialenosti a vodíková technológia dokáže poháňať aj tie najväčšie výletné lode. Odvetvie výletných plavieb zrejme nie je ochotné urobiť tento posun dobrovoľne, preto potrebujeme vlády, aby sa zapojili a stanovili normy pre emisie.“

Kompletnú štúdiu nájdete v tomto odkaze.

Zdroj a foto: transportenvironment.org